Hvordan bliver jeg plejefamilie for et barn fra Ilulissat?

Siden 1969 har Fredericia Kommune og senere kommunerne Middelfart og Vejle hvert år modtaget besøg fra Ilulissat af skolebørn på 10-11 år.

I de ca. 6-7 uger, de grønlandske børn er i Danmark, er de indkvarteret privat hos frivillige plejefamilier.

Formålet med besøget har gennem alle årene været det samme, nemlig

  1. At udbygge kendskabet til det danske sprog
  2. At give børnene fra Ilulissat et indtryk af dansk levevis og af dansk natur

Hvert år sendes der en folder ud til forældre, der har børn i 3. 4. eller 5. klasse i de involverede kommuner. I denne folder efterlyses der plejefamilier til børnene. Interesserede forældre udfylder den vedlagte talon i folderen med oplysninger om navn, adresse og skole, hvor familien egne børn går.

Tilmelding som plejefamilie kan også ske ved at klikke på 'Skema til udfyldelse for 2016 nederst. Det er ikke et krav, at man som familie selv har skolesøgende børn på samme alderstrin.
Skemaet skal sendes/mailes til formanden.

Når I har meldt jer som plejefamilie, vil I blive kontaktet af Grønlandsudvalgets formand

Der gøres opmærksom på, at der indhentes børneattest på de forældre, der melder sig som plejefamilie. Dette er lovgivning.

Der kommer ca. 47 børn i 2017.

 

Børnene ankommer i to hold. Et hold i uge 12 og et hold i uge 12.

 

Såfremt det har jeres interesse, så udfyld nedenstående skema.

 
Skema til udfyldelse for 2017.

Copyright © Fredericia Ilulissat